alarmtjenester

Døgnbemannet vaktsentral

Vår alarmstasjon er operativ 24 timer i døgnet, hele året. Alarmstasjonen er sikret mot hendelser som kan påvirke driften, og har tiltaksplaner som vil sørge for kontiunelig drift. Dette gjelder f.eks. strømstans, serverfeil, ventilasjonsproblemer, terror, m.m.

Vår alarmstasjon har TV-overvåkning og adgangskontroll, og er på denne måten sikret mot uvedkommende. Alarmstasjonen er hjertet i bedriften, og har all informasjon om hvor våre vektere er, hvem som er på jobb, kompetansen til hver enkelt ansatt/vekter, direktekontakt med politi/brannvesen, kundeinformasjon, m.m. På denne måten er alarmastasjonen rask til å kunne få flere vektere på plass for bistand, eller kontakt med det offentlig. Alarmstasjonen er lokalisert på Søndre Nordstrand.

Alarmstasjon har følgende oppgaver:
Aksjonere på alle former for alarmer, med utrykning.
Kontroll over egne vektere.
Bistå vektere og kunder ved behov.
Informasjonstjenester for kunder utenom normal arbeidstid.

Oppdragene tildeles og utføres av de operative vekterne. Vekterne har kontinuerlig kontakt med alarmstasjonen, som ved behov videreformidler informasjon direkte til brannvesen, politi og legevakt

Hundepatrulje

Hundetjenesten

I våre sikkerhets systemer har ofte tjenestehundene en sentral rolle. Vi bruker vekter-hund i de fleste av våre tjenester. Hundefører/vekter og hund må gjennomføre et godkjenningsprogram for at hunden skal kunne benyttes i tjeneste.

Trenger du å sikre dine eiendeler?
Kontakt oss på tlf: 977 31 010
eller send oss en melding.

Navn*

e-post*

Overskrift

Melding

Vektertjenester

Vektertjenester

Mobilt vakthold

Mobilt vakthold er meget preventivt i forhold til uønskede hendelser som innbrudd og hærverk. Det er også preventivt i forhold til branntilløp, vannskader og lignende.

Vektere med uniformerte tjenestebiler patruljerer innom kunden et visst antall ganger i løpet av en kveld/natt og kontrollerer området og bygget for innbruddsforsøk og hærverk, samt branntilløp og andre skader.

Vekteren besørger at alle dører og vinduer er lukket og låst, alle lys slukket, og elektriske artikler (kaffetraktere, vannkokere, stekeovner, kopimaskiner, o.l.) kontrolleres og evt. deaktiveres/frakobles. Eventuelle uvedkommende blir bortvist. Ellers utføres oppgaver som avtalt med kunden.

Alt mobilt vakthold utføres med godkjente tjenestehunder, hvis ikke annet er avtalt med oppdragsgiver.

Stasjonært vakthold

I enkelte tilfeller er det nødvendig med stasjonært vakthold. Det vil si at det er en eller flere vektere tilstede hos kunden kontinuerlig. Dette kan gjelde for deler av døgnet eller hele døgnet, ukedager og/eller helger og helligdager.

Eksempelvis kan det ofte være lønnsomt å bruke stasjonære vektertjenester i sluttfasen av større byggeprosjekter. Ting av verdi har kanskje begynt å komme på plass, mens byggets fasader ikke er fullstendig tettet og/eller låsbart.

Ikke bare kan tyveri medføre store utgifter i slike tilfeller. Noen entreprenører har fått store utgifter i forbindelse med at så og si leveringsklare bygg har blitt ramponert over en natt eller helg. Andre har kommet til bygg som er blitt fullstendig ødelagt av vannskader eller brann/røykskader. Alle disse episodene kunne vært unngått ved bruk av stasjonært vakthold.

Bomiljøvakthold

Bomiljøvakthold skaper trygghet og trivsel for deg og dine. Vekteren inspiserer fellesområder, parkeringsareal, oppganger, kjellerboder, loft, etc. I tillegg foretar vi utrykning ved eventuelle oppringninger fra beboere som plages av f.eks. uvedkommede på døren eller har observert mystiske personer eller andre situasjoner som krever assistanse fra vekter.

Butikkvakthold

I enkelte tilfeller er det preventivt og kanskje nødvendig med en uniformert vekter i butikker og på tyveriutsatte arbeidsplasser.

Å ha butikkvakthold kan være preventivt i forhold til butikktyveri, ran og uro. Våre uniformerte vektere vil sørge for ro og orden i butikken.